Akademia Młodych Profesjonalistów

Informujemy, że w naszej firmie od 07.2018. do 07.2019  r. realizujemy projekt

„Akademia młodych profesjonalistów”

w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  ( projekt wdrożeniowy)

nr  POWR.01.02.01-28-0018/18.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna 20 osób młodych do 29 r. ż z subregionu elbląskiego (powiaty: nowomiejski, iławski, działdowski, ostródzki, elbląski). Projekt w szczególności skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych niezarejestrowane w Urzędach Pracy, biernych zawodowo oraz osób w trudnej sytuacji na rynku prac, które nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia ani szkolenia.

Zakończenie rekrutacji w momencie utworzenia kompletnej grupy, nie póżniej niż do 10.18. 

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe– spotkania indywidualne z profesjonalnymi doradcami zawodowymi i tworzenie indywidualnego planu działania, grupowe warsztaty z technik poszukiwania pracy
  • Wsparcie psychologiczne – spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem, który zdiagnozuje przyczyny bezrobocia, podniesie pewność siebie i samoocenę, pobudzi i zmotywuje do znalezienia zatrudnienia, pomoże poznać siebie w kontekście relacji i sytuacji społecznych.
  • Kurs –całkowicie bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu
  • 5 miesięczny staż zawodowy – zapewnimy stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu.
  • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.

 

Wartość projektu wynosi: 323 855,00 zł

Dofinansowanie  ze środków europejskich: 272 944, 99 zl

Dofinansowanie projektu ze środkow dotacji celowej : 34 717, 25 zł

Wkład własny w kwocie : 16 192, 76 zł

 

Dokumenty do pobrania

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Formularz zgłoszeniowy obowiązujący od 2.08.2018r.

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 

 

Grupa I                                                                                                                                   

1. Wsparcie psychologiczne                                   2. Poradnictwo zawodowe                                                                                              

3. Szkolenia                                                                       

  4. Pośrednictwo pracy

5. Staże zawodowe


Grupa II

1. Wsparcie psychologiczne                                       2. Poradnictwo zawodowe

3. Szkolenia                                                                  4. Pośrednictwo pracy

 5. staże zawodowe


Grupa III

1. Wsparcie psychologiczne                                       3. Pośrednictwo pracy

2. Poradnictwo zawodowe                                              4. Szkolenia 


 Grupa IV

​1. Wsparcie psychologiczne                                             3.Szkolenia                      

2.Poradnictwo zawodowe                                           4. Pośrednictwo pracy

5. Staże

Adres biura:

ul. Grunwaldzka 52

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -17.00

tel. 535 962 034

e-mail: projekt@war-motor.pl

Koordynator projektu: Katarzyna Rutkowska

 

Data aktualizacji: 02.01.2019

Aktualności
DATA 2017-02-14
DATA 2017-02-14
DATA 2016-12-27