Akademia Młodych Profesjonalistów

Informujemy, że w naszej firmie od 07.2018. do 07.2019  r. realizujemy projekt

„Akademia młodych profesjonalistów”

w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  ( projekt wdrożeniowy)

nr  POWR.01.02.01-28-0018/18.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna 20 osób młodych do 29 r. ż z subregionu elbląskiego (powiaty: nowomiejski, iławski, działdowski, ostródzki, elbląski). Projekt w szczególności skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych niezarejestrowane w Urzędach Pracy, biernych zawodowo oraz osób w trudnej sytuacji na rynku prac, które nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia ani szkolenia.

Zakończenie rekrutacji w momencie utworzenia kompletnej grupy, nie póżniej niż do 10.18. 

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe– spotkania indywidualne z profesjonalnymi doradcami zawodowymi i tworzenie indywidualnego planu działania, grupowe warsztaty z technik poszukiwania pracy
  • Wsparcie psychologiczne – spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem, który zdiagnozuje przyczyny bezrobocia, podniesie pewność siebie i samoocenę, pobudzi i zmotywuje do znalezienia zatrudnienia, pomoże poznać siebie w kontekście relacji i sytuacji społecznych.
  • Kurs –całkowicie bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu
  • 5 miesięczny staż zawodowy – zapewnimy stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu.
  • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.

 

Wartość projektu wynosi: 323 855,00 zł

Dofinansowanie  ze środków europejskich: 272 944, 99 zl

Dofinansowanie projektu ze środkow dotacji celowej : 34 717, 25 zł

Wkład własny w kwocie : 16 192, 76 zł

 

Dokumenty do pobrania

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Formularz zgłoszeniowy obowiązujący od 2.08.2018r.

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 

 

Grupa I                                                                                                                                   

1. Wsparcie psychologiczne                                   2. Poradnictwo zawodowe                                                                                              

3. Szkolenia                                                                       

  5. Staże zawodowe


Grupa II

1. Wsparcie psychologiczne                                       2. Poradnictwo zawodowe

3. Szkolenia                                                                  

  • harmonogramy                                                    

 5. staże zawodowe


Grupa III

1. Wsparcie psychologiczne                                       

2. Poradnictwo zawodowe                                              4. Szkolenia 


 Grupa IV

​1. Wsparcie psychologiczne                                             3.Szkolenia                      

2.Poradnictwo zawodowe                                           

5. Staże


 

POŚREDNICTWO PRACY


Adres biura:

ul. Grunwaldzka 52

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -17.00

tel. 535 962 034

e-mail: projekt@war-motor.pl

Koordynator projektu: Katarzyna Rutkowska

 

Data aktualizacji: 08.07.2019