Akademia profesjonalistów -edycja 2

Informujemy, że w naszej firmie od 11.2018. do 10.2019 r. realizujemy projekt

„Akademia Profesjonalistów - edycja 2”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez 10 uczestników w okresie od 11.18 do 10.19 dzięki indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób powyżej 30 r.ż z subregionu elbląskiego (powiaty: nowomiejski, iławski, działdowski, ostródzki, elbląski). Projekt w szczególności skierowany jest do osób os. bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych) niepełnosprawnych, pow. 50 roku, pracujących na umowach zlecenie lub krótkoterminowych.

Zakończenie rekrutacji w momencie utworzenia kompletnej grupy, nie później niż do 01.2019

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe– spotkania indywidualne z profesjonalnymi doradcami zawodowymi i tworzenie indywidualnego planu działania, grupowe warsztaty z technik poszukiwania pracy. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdów.
  • Wsparcie psychologiczne – spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem, który zdiagnozuje przyczyny bezrobocia, podniesie pewność siebie i samoocenę, pobudzi i zmotywuje do znalezienia zatrudnienia, pomoże poznać siebie w kontekście relacji i sytuacji społecznych. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdów.
  • Szkolenia zawodowe–całkowicie bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu
  • 3 miesięczny staż zawodowy – zapewnimy stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu.
  • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.

Wartość projektu: 295 238,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 250 952,93 PLN

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

I grupa

1. Wsparcie Psychologiczne                                      

2. Poradnictwo zawodowe                 

3. Szkolenia

4. Staże

 


II grupa

1. Wsparcie psychologiczne

2. Poradnictwo zawodowe

3.Szkolenia

4. Staże


III grupa

1. Wsparcie psychologiczne

2.Poradnictwo zawodowe

3. Szkolenia 

4. Staże


IV grupa

1. Wsparcie psychologiczne

2. Doradztwo zawodowe

3. Szkolenia


POŚREDNICTWO PRACY :

Data aktualizacji:08.04.2020