Akademia Profesjonalistów

Informujemy, że w naszej firmie od 08.2017r. do 01.2019r. realizujemy projekt „Akademia profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, nr RPWM.10.02.00-28-0082/17. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie w okresie od 01.08.2018 roku do 31.01.2019 roku szans zatrudnienia 80 (45 kobiet i 35 mężczyzn) niepracujących mieszkańców subregionu elbląskiego w wieku powyżej 29 lat (tj. od dnia 30 urodzin).

Projekt skierowany jest do osób z niskim wykształceniem i niskich kwalifikacjach zawodowych, długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne, bierne zawodowo i bezrobotne.

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe – indywidualne poradnictwo oraz tworzenie indywidualnego planu działania, grupowe warsztaty z technik poszukiwania pracy.
  • wsparcie psychologiczne – indywidulane konsultacje z psychologiem, zajęcia grupowe
  • kurs – całkowicie bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia, stypendium szkoleniowe
  • 3 miesięczny staż zawodowy – pozwoli pracodawcy poznać Ciebie a Tobie pracodawcę; stypendium stażowe;
  • pośrednictwo pracy – wszechstronna pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.

 

Wartość projektu wynosi: 991 135,00zł
Wkład Funduszy Europejskich do projektu: 842 464,75zł

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania :

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Regulamin projektu