Burty samowyładowcze

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, 
które posiadają takie urządzenie.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby które:
- mają ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora.

Nasz Ośrodek pomoże Państwu w uzyskaniu odpowiednich badań lekarskich.

Program szkolenia:
- wiadomości o dozorze technicznym
- działanie burt samowyładowczych
- eksploatacja burt
- BHP
- Zajęcia praktyczne

Czas trwania szkolenia: 10 godzin
- 8 godzin zajęć teoretycznych, 
- 2 godziny zajęć praktycznych

Zakończenie kursu
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym.
Koszt egzaminu państwowego UDT - 152 zł (egzamin odbywa się w naszym Ośrodku)

 

Zapraszamy do naszego biura: ul. Grunwaldzka 52 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Kontakt: tel/fax: (56) 474 31 63
kom.: 0-501 108 887
Oferujemy kursy i szkolenia
kursy na prawo jazdy, szkolenia zawodowe