Dla siebie

Informujemy, ze w naszej firmie realizujemy pt. "Dla siebie " w partnerstwie z BIZNES EDUKACJA 

w ramach Działania  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałanie  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych  wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr: RPWM.11.01.01-28-0116/18-00

Dofinansowanie projektu z UE: 407, 349,50 zł

 

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  1. Formy wsparcia w projekcie:
  • Aktywizacja wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji

         - Zajęcia indywidualne z psychologiem

         -Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym

         -  Zajęcia indywidualne z coachem

         - warsztaty grupowe z psychologiem

         - warsztaty ze specjalistą ds.przedsiębiorczości.

  • Szkolenia zawodowe
  • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy
  • 4 miesięczne staże zawodowe   ​

Ponadto zapewnione zostaną zwroty kosztów dojazdu do wysokości najtańszego środka komunikacji tj. bilet PKP, PKS itp. w dwie strony.

REKRUTACJA 

I tura 09.2019

II tura 12.2019

1. HARMONOGRAMY

  • AKTYWIZACJA WRAZ Z OPRACOWANIEM ŚCIEZKI REINTEGRACJI 

      - październik

  • Szkolenia

- Pracownik biurowy

- kelnerka

- pomoc fryzjera

- prawo jazdy kat.C,CE

- opiekunka dziecięca

- pomoc fryzjera 

- kurs komputerowy z oelementami komputera

- operator koparko-ładowarki

- kurs kosmetyczny z elementami wizażu

- pracownik gospodarczy

  • Staże

- harmonogram 

- harmonogram II grupa

 

Data aktualizacji: 01.06.2020