Działamy

Informujemy, ze w naszej firmie realizujemy pt. "Działamy" w partnerstwie z BIZNES EDUKACJA w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr RPWM.11.01.01-28-0039/18-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społeczno-zawodowych wśród 20 os. w wieku 18-64 lata.,w tym os.bezrobotnych,które są mieszkańcami pow. ilawskiego, pow. nowomiejskiego w okresie do 31.03.2020,które wpłyną na podniesienie zdolności do zatrudnienia

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  1. Formy wsparcia w projekcie:
  • Aktywizacja wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji

         - Zajęcia indywidualne z psychologiem

         -Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym

         -  Zajęcia indywidualne z coachem

         - Zajęcia grupowe z psychologiem

         - Zajęcia grupowe ze specjalistą ds. wizerunku.

  • Szkolenia zawodowe
  • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy
  • Staże zawodowe

Ponadto zapewnione zostaną zwroty kosztów dojazdu do wysokości najtańszego środka komunikacji tj. bilet PKP, PKS itp. w dwie strony.

REKRUTACJA 

I tura 02.2019

II tura 05.2019

 

HARMONOGRAMY

1. Aktywizacja wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji

2. Szkolenia

- pracownik biurowy z elementami technik sprzedaży

- prawo jazdy kat.C,CE

- pomoc kuchenna 

- opiekunka dziecięca

- opiekunka dziecięca

- pomoc kuchenna 

- pracownik biurowy z elementami technik sprzedaży+prawo jazdy kat.B

-pracownik biurowy z elementami technik sprzedaży+prawo jazdy kat.B

-pracownik gospodarczy

-sprzedawca

- prawo jazdy kat.C,CE

- prawo jazdy kat. D

- pracownik biurowy

- opiekunka dziecięca

3. Staże

Harmonogramy

data aktualizacji :02.12.2019