Klucz do zmiany

Informujemy, ze w naszej firmie realizujemy projekt pt. "Klucz do zmiany "

Umowa nr: RPWM.11.01.01-28-0054/19

w ramach Działania  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałanie  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych  wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Dofinansowanie projektu z UE: 404, 904,00

REKRUTACJA :

I TURA - LISTOPAD 2019

II TURA -LUTY 2020
 

 W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  1. Formy wsparcia w projekcie:
  • Aktywizacja w oparciu o IŚR 

         -  zajęcia indywidualne z psychologiem

         - zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, opracowanie IPD

         -  warsztaty wzmocnienia kompetencji

         - warsztaty ze specjalistą ds.wizerunku

  • Szkolenia zawodowe
  • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy
  • 6 miesięczne staże zawodowe   

HARMONOGRAMY :

1. Szkolenia

- opiekunka dziecięca

- opiekunka dziecięca

- opiekunka dziecięca

- kosmetyczka+prawo jazdy kat.B

- opiekunka dziecięca

- opiekunka dziecięca 

- operator koparko-ładowarki

- operator ładowarki jednonaczyniowej 

- instruktor jazdy konnej 

- pracownik biurowy z elementami komputera

- stolarz galanterii drzewnej

- pomoc sprzątająca

- opiekunka dziecięca

2. Staże

- harmonogram

Data aktualizacji: 16.07.2020r.