Kurs HDS

Cel szkolenia:
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. 
Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi samojezdnych przenośnych i przewoźnych.

Warunki przyęcia na szkolenie:
- ukończone 18 lat
- przynajmniej wykształcenie podstawowe
- brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako opertor żurawi HDS.

 

Program szkolenia:
- dozór techniczny;
- podstawowe wiadomości o żurawiach HDS i podział na typy: przeładunkowe, samojezdne, przewoźne itp.;
- maszynoznawstwo specjalistyczne - budowa żurawi, eksploatacji dźwigów, obowiązków operatorów żurawi;
- bezpieczeństwo i higiena pracy;
- praktyka na żurawiu HDS;

 


 

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. 
Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi.

Koszt egzaminu państwowego - 152 zł Egzamin odbywa sie na miejscu w Ośrodku Szkolenia 

KOSZT SZKOLENIA 1000 zł

                                               
Zapraszamy do naszego biura:

ul. Grunwaldzka 52 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek  09:00 - 17:00
Sobota - Niedziela     nieczynne

Kontakt:
tel/fax: (56) 474 31 63
kom.: 0-501 108 887
email: biuro@war-motor.pl

Oferujemy kursy i szkolenia
kursy na prawo jazdy, szkolenia zawodowe