Operator koparki jednonaczyniowej

        

      

                 Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej klasy III

 Wymagania dla osoby, która chce się zapisać na kurs kl. III:

  •  18 lat.
  • ukończona szkoła podstawowa.
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.

Organizacja kursu:

  • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołuniowym lub weekendowym.
  • Egzamin obejmuje część praktyczną. Część druga to egzamin teoretyczny.
  • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych oraz wpis w książce operatora.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie m.in:

  • Pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.
  • Organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
  • Aktywnego udziału w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowy       

 

                                     WNIOSEK UCZESTNICTWA W SZKOLENIU DO POBRANIA

 

CENA SZKOLENIA 1850 zł 

Oferta cenowa przy zapisie na więcej niż jedną specjalizację:

- operator koparki kl. III  + operator ładowarki kl. III  2800 zł

- operator koparko - ładowarki + operator ładowarki kl. III lub koparki kl. III  2800 zł

- operator koparki kl. III + ładowarki kl.III + Koparko-Ładowarki  3500 zł

 

 

Zapraszamy do naszego biura:

ul. Grunwaldzka 52 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek  09:00 - 17:00
Sobota - Niedziela     nieczynne

Kontakt:
tel/fax: (56) 474 31 63
kom.: 0-501 108 887
email: biuro@war-motor.pl

         

Oferujemy kursy i szkolenia
kursy na prawo jazdy, szkolenia zawodowe