Operator przesiewacza/kruszarki

  

CEL KURSU:

przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy w zakresie obsługi maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw danej klasy:

kl. III - wydajność do 100 t/h

 

Program Szkolenia obejmuje 132 godz szkolenia :

- Użytkowanie esploatacyjne 

- Dokumentacja Techniczna 

- Bezpieczeństwo i Higena Pracy 

- Podstawy elektrotechniki

- Silniki Spalinowe 

- Elementy Hydrauliki

- Budowa maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw 

- Technologia Robót 

- Zajęcia Praktyczne 

 

CERTYFIKATY/ZAŚWIADCZENIA:

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).

 

                                           
Zapraszamy do naszego biura:

ul. Grunwaldzka 52 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek  09:00 - 17:00
Sobota - Niedziela     nieczynne

Kontakt:
tel/fax: (56) 474 31 63
kom.: 0-501 108 887
email: biuro@war-motor.pl

Oferujemy kursy i szkolenia
kursy na prawo jazdy, szkolenia zawodowe