Podesty ruchome

  

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby które:
- mają ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora.

 

Czas trwania szkolenia: 32 godziny 
- 24 godzin zajęć teoretycznych, 
- 8 godzin zajęć praktycznych

Program szkolenia:
- wiadomości o dozorze technicznym
- budowa części mechanicznej i elektrycznej
- aparaty i urządzenia zabezpieczające
- budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
- obsługa i konserwacja
- BHP
- Zajęcia praktyczne


Zakończenie kursu
Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie naszego ośrodka. 
Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego komisja UDT wydaje odpowiednie uprawnienia.

 

                                               
Zapraszamy do naszego biura:

ul. Grunwaldzka 52 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek  09:00 - 17:00
Sobota - Niedziela     nieczynne

Kontakt:
tel/fax: (56) 474 31 63
kom.: 0-501 108 887
email: biuro@war-motor.pl

Oferujemy kursy i szkolenia
kursy na prawo jazdy, szkolenia zawodowe