Spawanie metodą MAG (135)

Cel kursu:

Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa nr W-14/IS-17


Czas trwania i sposób organizacji kursu:

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG:

- 25 jednostek zajęć teoretycznych, 
- 2 jednostki szkoleniowe instruktażu wstępnego,
- 118 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.

Spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG:

- 12 jednostek zajęć teoretycznych, 
- 2 jednostki szkoleniowe instruktażu wstępnego,
- 98 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.

Spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG:

- 7 jednostek zajęć teoretycznych, 
- 2 jednostki szkoleniowe instruktażu wstępnego,
- 90 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.


Zasady przyjmowania na kurs:

- ukończone 18 lat i wykształcenie co najmniej podstawowe,
- badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu spawacza.

Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć:

- 45 minut, w przypadku wykładów teoretycznych i instruktażu wstępnego
- 60 minut, w przypadku ćwiczeń praktycznych


Zapraszamy do naszego biura:
ul. Grunwaldzka 52 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Kontakt:
tel/fax: (56) 474 31 63
kom.: 0-501 108 887
email: biuro@war-motor.pl


Oferujemy kursy i szkolenia
kursy na prawo jazdy, szkolenia zawodowe
Aktualności
DATA 2017-02-14
DATA 2017-02-14
DATA 2016-12-27