Spawanie metodą TIG (141)

Cel kursu:

Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa nr W-14/IS-17


Czas trwania kursu:

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG:
Kurs obejmuje:
- 23 jednostki szkoleniowe wykładów teoretycznych
- 2 jednostki szkoleniowe instruktażu wstępnego
- 78 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych 

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG:
Kurs obejmuje:
- 12 jednostki szkoleniowe wykładów teoretycznych
- 2 jednostki szkoleniowe instruktażu wstępnego
- 88 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych 

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG:
Kurs obejmuje:
- 7 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych
- 2 jednostki szkoleniowe instruktażu wstępnego
- 102 jednostki szkoleniowe ćwiczeń praktycznych 


Zasady przyjmowania na kurs:

- ukończone 18 lat i wykształcenie co najmniej podstawowe,
- badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu spawacza.

Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć:

- 45 minut, w przypadku wykładów teoretycznych i instruktażu wstępnego
- 60 minut, w przypadku ćwiczeń praktycznych


Zapraszamy do naszego biura:
ul. Grunwaldzka 52 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Kontakt:
tel/fax: (56) 474 31 63
kom.: 0-501 108 887
email: biuro@war-motor.pl

Oferujemy kursy i szkolenia
kursy na prawo jazdy, szkolenia zawodowe
Aktualności
DATA 2017-02-14
DATA 2017-02-14
DATA 2016-12-27