Wybieram aktywność


Informujemy, ze w naszej firmie realizujemy projekt pt. "Wybieram aktywność"

w ramach Działania  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałanie  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych  wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

umowa nr: RPWM.11.01.01-28-0053/19-00

Dofinansowanie projektu z UE:404,904,00 zł 
 

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  1. Formy wsparcia w projekcie:
  • Aktywizacja w oparciu o IŚR 

         -  zajęcia indywidualne z psychologiem

         - zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, opracowanie IPD

         -  warsztaty wzmocnienia kompetencji

         - warsztaty ze specjalistą ds.przedsiębiorczości 

  • Szkolenia zawodowe
  • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy
  • 6 miesięczne staże zawodowe   

REKRUTACJA :

I TURA GRUDZIEŃ 2019

II TURA KWIECIEŃ 2020


HARMONOGRAMY
1.Aktywizacja w oparciu o IŚR

- lipiec

2. Szkolenia

- operator koparko-ładowarki

- pracownik biurowy z elementami obsługi komputera

- Prawo jazdy kat. C,CE

- kurs kosmetyczny z elementami wizażu

- opiekunka dziecięca

- pomoc pielęgniarska-szpitalna

- stylizacja rzęs i paznokci

- opiekunka dziecięca

- kontroler jakości wyrobów gotowych 

3. Staże

harmonogram

Data aktualizacji 14.09.2020r.