Zwiększenie udziału technik informacyjno-komunikacyjnych w firmie WAR-MOTOR

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Nasz ośrodek otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego i stworzenie dedykowanej platformy e-learningowej.

„Zwiększenie udziału technik informacyjno-komunikacyjnych w firmie WAR-MOTOR Błażej Chojnowski” realizowanym przez WAR-MOTOR Błażej Chojnowski

Projekt ma na celu usprawnienia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, wprowadzenie oszczędności w przedsiębiorstwie, podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, usprawnieniu kontaktów z kontrahentami.

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej I– „Inteligenta Gospodarka Warmii Mazur” 

Działania 1.4 -„Nowe Modele biznesowe i ekspansja”

Poddziałania 1.4.3– „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Dofinansowanie projektu z UE: 90 283,60 zł

Wartość projektu: 191 880,00 zł