Czas pracy Kierowców

 

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających w Firmach transportowych i spedycyjnych, przewoźników, a także do specjalistów ds. transportu i spedytorów.
Prowadzone przez nasz Ośrodek szkolenie spełni także oczekiwania firm realizujących przewozy na potrzeby własne.

Istnieje możliwość dostosowania tematu szkolenia pod kątem szkolenia kierowców w ramach ich doskonalenia zawodowego.

Program takiego szkolenia realizowany jest na podstawie potrzeb jakie występują w Państwa przedsiębiorstwie. Szkolenie doskonalące umiejętności kierowców obejmuje również rozwiązywanie problemów z obsługą tachografów, jak również jaki zakres dokumentów kierowca powinien przedstawić służbom kontrolnym.