Kurs ADR

Kurs przygotowuje kierowców do egzaminu. 

Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w opakowaniach i luzem).

Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.

Udział w szkoleniu jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa- Umowie ADR.

W szkoleniu mogą brać udział osoby: 
- posiadajace prawo jazdy odpowiedniej kategorii 
- mające ukończone 21 lat.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wypełniają test kontrolny, obejmujący zagadnienia omówione w trakcie zajęć. 
Pozytywne zaliczenie testu oznacza uzyskanie certyfikatu, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Zapraszamy do kontaktu z biurem w celu ustalenia szczegółów.