Kurs łączony kat. C, C+E

Kategoria C i C+E uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym do 3500 kg, z wyjątkiem autobusu
- zestawem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepą

Wymagania:
- minimalny wymagany wiek – 20 lat i 9 miesięcy lub 18 lat po uzyskaniu Kwalifikacji Wstępnej
- prawo jazdy kat. B
- Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) dostarczony przed rozpoczęciem kursu (w tym zajęć teoretycznych) 

Cena kursu obejmuje:
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 45 godzin  zajęć praktycznych (20 godzin  – kat. C i 25 godzin – kat C+E) 
- materiały szkoleniowe

KOSZT SZKOLENIA: 3 200,00 zł

Dodatkowe koszty:
- badanie psycholigiczne i lekarskie (niezbędne do wydania Profilu Kandydata na Kierowcę),
- opłata za egzaminy państwowe (kat. C i CE).