Kwalifikacja wstępna przyspieszona

           

Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej przeznaczone jest dla kierowców, którzy:
- posiadają prawo jazdy kat. C lub C1, wydane po dniu 10 września 2009 r oraz mają ukończone 21 lat
- posiadają prawo jazdy kat. D lub D1, wydane po dniu 10 września 2008 r oraz mają ukończone 23 lata

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin i składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej:
- zajęcia teoretyczne – 130 godzin
- zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
- zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych  – 2 godziny


    
Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców, którzy prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10 września 2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009r.
Kurs Kwalifikacji wstępnej mozna rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

 

Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. 

Test kwalifikacyjny obejmuje 30 pytań, w formie testu z jedną prawidłową odpowiedzią, a podzielony jest na:
test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu 
- test specjalistyczny – 10 pytań specjalistycznych dla bloku programowego prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub  C, C+E, C1, C1+E


Egzamin zdawany jest przed komisją powołaną przez Wojewodę i odbywa się w naszym Ośrodku szkolenia.

Czas trwania egzaminu - 45 minut.

Test jest zaliczony, gdy kierowca odpowie poprawnie na minimum 16 pytań z części podstawowej oraz na 5 pytań z części specjalistycznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kursant otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej - ważne przez 5 lat

                                               
Zapraszamy do naszego biura:

ul. Grunwaldzka 52 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek  08:00 - 16:00
Sobota - Niedziela     nieczynne

Kontakt:
tel/fax: (56) 474 31 63
kom.: 0-501 108 887
email: biuro@war-motor.pl