Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kurs ten przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia kwalifikacji wstępnej w ramach jednego bloku programowego i chcą rozszerzyć swoje uprawniania o drugi z bloków.

Kwalifikację Wstępną Uzupełniającą dzieli się na dwa rodzaje:
- kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E i rozszerzają swoje kwalifikacje o prawo jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E
- kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E i rozszerzają swoje kwalifikacje o prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, to zajęcia specjalistyczne dla danego bloku programowego (blok kat. D, D+E, D1, D1+E lub C, C+E, C1, C1+E). 
Szkolenie obejmuje 70 godzin i składa się z dwóch części: 
– teoretycznej (65 godzin), 
- praktycznej (5 godzin) 

 


    
Z kolei Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona przeznaczona jest dla osób, które posiadają już uprawnienia kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach jednego z bloków programowych (blok kat. D, D+E, D1, D1+E lub C, C+E, C1, C1+E) i chcą rozszerzyć swoje uprawniania o drugi z bloków.

Szkolenie obejmuje 35 godzin i składa się z dwóch części: 
– teoretycznej (32,5 godzin), 
- praktycznej (2,5 godzin) 

Egzamin:
Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca oraz Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się wyłącznie z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Część specjalistyczna obejmuje 10 pytań.

Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.


Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne, a następnie z trzema dokumentami i zdjęciem udać się do swojego Wydziału komunikacji. Tam dokonasz wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień (kod 95.).

Zapraszamy do naszego biura:  

 ul. Grunwaldzka 52 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie    

Kontakt:

tel/fax: (56) 474 31 63
kom.: 0-501 108 887
email: biuro@war-motor.pl