Kwalifikacja Wstępna

Uwaga!

Szkolenie w ramach Kwalifikacji Wstępnej umożliwa rozpoczęcie prawa jazdy kat. C od 18 roku życia!!!    
 

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców, którzy prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10 września 2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009r.
Kurs Kwalifikacji wstępnej mozna rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

Program szkolenia obejmuje 280 godzin i składa się z trzech części:
- podstawowej – 195 godz
- części specjalistycznej - w zależności od kategorii prawa jazdy (blok programowy  część teoretyczna D, D+E, D1, D1+E  lub  C, C+E, C1, C1+E) – 65 godz, 
- zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godz, 
- zajęcia praktyczna z jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa) – 4 godziny,

Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. 

Test kwalifikacyjny obejmuje 30 pytań, w formie testu z jedną prawidłową odpowiedzią, a podzielony jest na:
-
test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu 
- test specjalistyczny – 10 pytań specjalistycznych dla bloku programowego prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub  C, C+E, C1, C1+E


Egzamin zdawany jest przed komisją powołaną przez Wojewodę i odbywa się w naszym Ośrodku szkolenia.

Czas trwania egzaminu - 45 minut.

Test jest zaliczony, gdy kierowca odpowie poprawnie na minimum 16 pytań z części podstawowej oraz na 5 pytań z części specjalistycznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kursant otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej - ważne przez 5 lat

 

 

Zapraszamy do naszego biura:    

ul. Grunwaldzka 52 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  

 Kontakt:    

tel/fax: (56) 474 31 63
kom.:   0-501 108 887
email:   biuro@war-motor.pl