Platforma e-learningowa

 

Nasz Ośrodek w ramach realizowanego projektu „Zwiększenie udziału technik informacyjno-komunikacyjnych w firmie WAR-MOTOR Błażej Chojnowski” (RPWM.01.04.03.-28-0052/17-00), stworzył dla kursantów platformę e-learningową.

 

   

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi szkoleniami
Zachęcamy do korzystania ze szkoleń w ramach realizowanych projektów unijnych