Prawo jazdy kat. A2

Kategoria A2 - wymagany wiek 17 lat 9 miesięcy

Prawo jazdy na kat. A2 upoważnia do poruszania się :
- motocyklem o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, 
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Czas trwania szkolenia: 
zajęcia teoretyczne - 30 godzin, 
zajęcia praktyczne - 20 godzin

Koszt szkolenia: 1 400,00 zł

Cena kursu zawiera:
- płyta CD z pytaniami,
- zajęcia teoretyczne,
- zajęcia praktyczne,

Dodatkowe koszty:
- badanie lekarskie (niezbędne do wydania Profilu Kandydata na Kierowcę),
- opłata za egzamin państwowy.

WAŻNE!!! 
Aby kursant został umówiony na egzamin musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Bez jednego z tych dokumentów nie zostanie dopuszczony do egzaminu państwowego przez WORD. 
Legitymacja szkolna nie jest dowodem tożsamości.