Prawo jazdy kat. B+E

Prawo jazdy na kat. B+E

Prawo jazdy na kat. B+E upoważnia do poruszania się:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
- w/w pojazdem z przyczepą o ile rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
- ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą (przyczepami)

Wymagania wobec kursanta:
- prawo jazdy kat. B
- aktualne badania lekarskie
- Profil Kandydata na Kierowcę.

Nasz Ośrodek pomaga w uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę oraz stosownych badań lekarskich.

Czas trwania szkolenia: 
- 15 godzin zajęć praktycznych.

Zakończenie kursu:
Kurs na prawo jazdy Kat. B+E kończy się egzaminem wewnętrznym a następnie egzaminem państwowym (praktyka). 
Warunkiem przystapienia do egzaminu państwowego jest zaliczenie egzaminu wewnetrznego.

KOSZT SZKOLENIA: 1 150,00 zł