Prawo jazdy kat. B

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria B - wymagany wiek 17 lat 9 miesięcy

Kategoria B uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym do 3,5 t
- z przyczepą lekką (do 750 kg) lub inną niż lekka (zestaw do 4.250 kg)
- motocyklem do 125cm3 (prawo jazdy kat B od co najmniej 3 lat)
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

Wymagania wobec kursanta:
- aktualne badania lekarskie.
- Profil Kandydata na Kierowcę. 

Nasz Ośrodek pomaga w uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę oraz stosownych badań lekarskich.

Zakończenie kursu:
Kurs na prawo jazdy Kat. B kończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem państwowym (teoria i praktyka) zdawanym w WORD Olsztyn. 
Warunkiem przystapienia do egzaminu państwowego jest zaliczenie egzaminu wewnetrznego.

Czas trwania szkolenia: 60 godzin 
- 30 godzin zajęcia teoretyczne (godziny lekcyjne)
- 30 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe)

KOSZT SZKOLENIA:  1 600,00 zł

Cena kursu zawiera:
- płyta CD z pytaniami
- zajęcia teoretyczne
- zajęcia praktyczne

Dodatkowe koszty:
- badanie lekarskie (niezbędne do wydania Profilu Kandydata na Kierowcę)
- opłata za egzamin państwowy

WAŻNE!!! 
Aby kursant został umówiony na egzamin musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Bez jednego z tych dokumentów nie zostanie dopuszczony do egzaminu państwowego przez WORD. 
Legitymacja szkolna nie jest dowodem tożsamości.