Prawo jazdy kat. C+E

 

 

 

 

 

Prawo jazdy na kat. C+E upoważnia do poruszania się:
- zespołem pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t 
- ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami.

Wymagania wobec kursanta:
- prawo jazdy kat. C
- ukończone 21 lat
lub
- zdany egzamin z zakresu Kwalifiacji Wstępnej i prawo jazdy kat. C (lub ukończony kurs kat. C - kurs łączony C, C+E)
- Profil Kandydata na Kierowcę.

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do szkolenia wcześniej niż po ukończeniu 21 lat - skontaktuj się z naszym Ośrodkiem. 
Nasz Ośrodek pomaga w uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę oraz stosownych badań lekarskich.

Czas trwania szkolenia: 
- 25 godzin zajęć praktycznych

Zakończenie kursu:
Kurs na prawo jazdy Kat. C+E kończy się egzaminem wewnętrznym a następnie egzaminem państwowym (praktyka). 
Warunkiem przystapienia do egzaminu państwowego jest zaliczenie egzaminu wewnętrznego.

Nasz ośrodek w imieniu naszych kursantów opłaca egzaminy w Wordzie oraz pomaga w ustaleniu terminów egzaminów.

KOSZT SZKOLENIA:  2 300,00 zł