Prawo jazdy kat. D

Kurs na prawo jazdy na kat. D można rozpocząć w wieku 24 lat LUB:
- 21 lat — po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej 
- 21 lat — po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z ograniczeniem do 23 roku życia i tylko na regularne przewozy osób do 50 km
- 23 lata — po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Wymagania wobec kursanta:
- posiada prawo jazdy kat. B
- Profil Kandydata na Kierowcę.

Nasz Ośrodek pomaga w uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę oraz stosownych badań psychologicznych i lekarskich.
 

Czas trwania szkolenia:  

Dla osób posiadających kat. B - 80 godzin 
- 20 godzin zajęcia teoretyczne, 
- 60 godzin zajęć praktycznych.    

Dla osób posiadających kat. C - 60 godzin:
- 20 godzin zajęcia teoretyczne,
- 40 godzin zajęć praktycznych.

 

    
Zakończenie kursu

Kurs na prawo jazdy Kat. D kończy się egzaminem wewnętrznym a następnie egzaminem państwowym (teoria i praktyka). 
Warunkiem przystapienia do egzaminu państwowego jest zaliczenie egzaminu wewnętrznego.