Furtka do Zatrudnienia

Informujemy, ze w naszej firmie realizujemy projekt pt. "Furtka do Zatrudnienia"

w ramach Działania  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałanie  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych  wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społeczno-zawodowych, wśród 20 os. (15K i 5M) w wieku 18-64 lata.o niskich kwalifikacjach,w tym os.bezrobotnych,które są mieszkańcami gmin Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie okresie do 30.06.2021,które wpłyną na podniesienie zdolności do zatrudnienia. 

Umowa nr: RPWM.11.01.01-28-0140/19

Dofinansowanie projektu z UE: 404, 247,75 zł

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  1. Formy wsparcia w projekcie:
  • Aktywizacja w oparciu o IŚR 

         -  zajęcia indywidualne z psychologiem

         - zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, opracowanie IPD

         -  warsztaty wzmocnienia kompetencji

         - warsztaty ze specjalistą ds.przedsiębiorczości 

  • Szkolenia zawodowe
  • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy
  • 6 miesięczne staże zawodowe   ​

 

REKRUTACJA :

I TURA MARZEC 2020

II TURA LIPIEC 2020


1. Aktywizacja w oparciu o IŚR

- sierpień

2. Pośrednictwo pracy

- lipiec

3. Szkolenia

- prawo jazdy kat. C,CE

- stolarz galanterii drzewnej 

- pracownik biurowy z elementami technik sprzedaży+prawo jazdy kat.B

- pracownik biurowy z elementami technik sprzedaży

- pracownik gospodarczy

- pracownik biurowy, pracownik biurowy

-sprzedawca+prawo jazdy kat.B

- sprzedawca+prawo jazdy kat.B

- pomoc kuchenna

- kelnerka

- kucharz

4. Staże

1.harmonogram

 

Data aktualizacji: 01.10.2020