Szkolenie z obsługi tachografu

 

 

Celem kursu z zakresu obsługi tachografu cyfrowego i analogowego jest nabycie umiejętności obsługi tachografu, interpretacji wydruków, znaczenia piktogramów, pobieranie i archiwizacja danych z cyfrowych tachografów i kart chipowych oraz zdobycie wiedzy w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z posiadania i użytkowania tachografu.

Zakres kursu obsługi tachografu to:
- akty prawne regulujące zagadnienia obsługi tachografów cyfrowych, 
- pojęcia dotyczące czasu pracy kierowcy, 
- normy dotyczące prowadzenia pojazdu, 
- zasady ewidencjonowania aktywności kierowcy, 
- obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania kierowców,
- obowiązki kierowcy.